Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt VT-21

Skapad 2021-02-01 12:43 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Terminens tema är rörelse, språk och kommunikation.

Innehåll

Vad - Under hösten 2020 har vi jobbar mycket med relationer och språk som vi även denna terminen kommer arbeta vidare med. Vi har även uppmärksammat barnens intresse och behov av rörelse i alla dess former. Droppen är en aktiv barngrupp som gillar att spinga och få röra på kroppen så denna terminen kommer vi även jobba med just rörelse.

Rörelse kan se ut på olika sätt, rörelse med kroppen men även rörelse med objekt, exempelvis bollar som rullar, bilar som åker fram och tillbaka eller hur saker rör sig i vinden.

Vi kommer jobba med våra lärmiljöer för att skapa förutsättningar för barns lärande, nyfikenhet och utforskande.

Varför - För att skapa självständiga individer som litar på sin egna förmåga och kompetens. Barnen ska känna sig delaktiga och känna att de har inflytande över sin undervisning. Att barnen ska få utveckla sin kommunikation, både den verbala och icke verbala.

Hur – Genom att barnen erbjuds olika sorters aktiviteter med fokus på rörelse får barnen stöta på hur rörelse kan se ut. Vi kommer en dag i veckan ha gymnastik där barnen får utmanas och utveckla sin motorik. Rörelse kommer vi arbeta med både inomhus och utomhus för att barnen ska få stöta på rörelse i olika lärmiljöer och se hur dessa lärmiljöer kan påverka.

Vi kommer fortsätta ha fokus på relationer och språk genom att arbeta i mindre grupper så varje barns behov synliggörs och barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet efter sina egna utbildning. Genom att jobba i mindre grupper kan varje barns synas och höras mer efter sina förutsättningar. För att barnen ska kunna utveckla sin kompetens kring språk och kommunikation arbetar vi mycket med tecken som stöd till det verbala.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: