Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-01 12:53 i Högåsens förskola Öckerö
Temaarbete Bockarna Bruse
Förskola
Vi ska jobba med barnens språk och språkutveckling, turtagning, samspel och sin empati. Barnen ska kommunicera, lyssna och bli utmanade i att återberätta. Vi vill väcka barnens intressen för böcker, bilder och skriftspråket.

Innehåll

 

 

Vart ska vi?

Barnen ska få ett utökat ordförråd och begreppsbildning.

Barnen ska lyssna på sagan berättad av oss pedagoger och av varandra

Vi vill väcka barnens intresse för matematik, utveckla turtagning och samspel

Barnen ska bli delaktiga i berättandet

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att dela barnen i mindre grupper.

Vi använder oss av sagan om Bockarna Bruse, sången och agerande. Barnen kommer att få arbeta i olika skapande material.Vi ser till att det finns lärandemiljö tillgänglig där barnen på eget initiativ kan leka/agera och reflektera över arbetet.

vi arbetar utifrån barnens intresse och behov.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i unikum och en dokumentationsvägg där barnen själva kan se vad vi gjort.

Hur blev det?

Arbetslaget utvärderar tillsammans efter projektets slut.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: