Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter, debattartikel, reportage och reklam

Skapad 2021-02-01 12:59 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Svenska
Arbetsområdet handlar om att läsa, analysera och skriva "tidningstexterna" debattartikel, reportage samt reklam.

Innehåll

V.5 - 8, år 8, Tidningstexter; reportage, debattartikel och reklam  

 

Vad? Ni ska arbeta med och lära er mer om olika media och/tidningstexter. De texter vi koncentrerar oss på är reportage, debattartikel, reklam.   

 

Hur?  

  • Genomgång av lärare samt text/filmer/övningar i Gleerups digitala läromedel.  

  • Läsa av tidningstexter av olika slag och identifiera de olika texttyperna.  

  • Skriva en debattartikel-inlämningsuppgift.  

  • Skapa egen reklam med tillhörande bild och text.   

  • Diskussioner kring reklamens roll i samhället. 

 

Varför?  

Syftet är att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

 

Vad bedöms?  

  • Debattartikel (skrivuppgift)

  • Reklamuppgift (uppgift)

  • Läsning av de olika texttyperna 

  • Delaktigheten i diskussionerna 

 

Vilka kunskapskrav ingår?  

Sv/sva 

Eleven kan läsa sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse. 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  

Specifikt för sva:  

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse. 

 

 

 

 

Uppgifter

  • "Skapa reklam"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: