👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2012-02-22 21:21 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska Historia
Under några veckor jobbar vi med den grekiska antiken tillsammans med svenska. Under lektionerna kommer vi testa olika sätt att lära på, då vi kommer öva på olika former av studieteknik.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer jobba om den grekiska antiken

Mål

Kunna faktakunskaper som: 

 • Att veta vilken tid "antiken" menas 
 • Veta hur Greklands geografi såg ut då och nu
 • Att förstå varför Grekland kallas för Europas vagga och ha insikt om vilken betydelse antiken och dess idéer har för hur världen ser ut och fungerar idag.
 • Att förstå grundläggande demokratiska värden
 • Att känna till några viktiga gestalter i historien
 • Att kunna använda olika kunskapskällor och kunna sammanställa och bearbeta uppgifter och reflektera över dem.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

 • Se filmer 
 • Småfilmer med frågor till
 • Genomgångar
 • Skriva sammanfattningar
 • Skriva/rita tankekartor
 • Associera, minnesteknik osv. 
 • Alla läser två häften, vi jobbar lite olika med dessa 
 • Individuell uppgift där man själv får välja vad man vill jobba med 
 • Frågesporter Kahoot, Jeopardy, 36:an, Monsterquiz

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

 • Individuell uppgift
 • Faktakunskaper

Hur ska det bedömas?

 • Genom ett enskilt skriftligt arbete som görs efter valfritt sätt tex. en Keynote, film, en serie med pratbubblor eller annat önskvärt sätt
 • Genom muntliga förhör
 • Genom ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9