Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy year 9, 6 Let´s talk American history

Skapad 2021-02-01 14:31 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med amerikansk historia enligt kapitel 6 i Happy year 9.

Innehåll

 

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - vi läser och diskuterar texterna i läromedlen

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - glosträning och samtal/skrivande där ordförrådet inte räcker till

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – vi skriver och talar engelska

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlen

 

KUNSKAPSKRAV SOM OMFATTAS

Förstå tal

Förstå skrift

Redogöra, diskutera & agera

Välja & använda strategi

Formulera sig i tal

Formulera sig i skrift 

Formulerar sig anpassat

Bearbeta & förbättra

Uttrycka sig muntligt

Uttrycka sig skriftligt

Strategi för interaktion

Diskutera & jämföra

 

SIDOR OCH TIDSPLAN

 V 11

Textbook:                                      122-124

Workbook:                                     92-97

Läxa:                                              TB 122-124

 

V 12

Textbook:                                      125-128

Workbook:                                     98-100

Läxa:                                              TB 125-128

 

V 16

Textbook:                                      129-130

Workbook:                                     101-102

Läxa:                                              TB 129-130

 

V 17

Textbook:                                      131-134

Workbook:                                     103-106

Läxa:                                              TB 131-134

 

V 18

Textbook:                                      135-138

Workbook:                                     107-108

Läxa:                                              TB 135-138

 

V 20

Textbook:                                      139-141

Workbook:                                     109-111

Läxa:                                              TB 139-141

 

V 21

Prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: