Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkotten Projektavstämning VT21

Skapad 2021-02-01 14:41 i 185301 Förskolan Havsörnen Stockholm Farsta
Förskola
Vi ska fortsätta att arbeta men naturprojektet och följa årstiderna eftersom det har varit lustfyllt. Det finns något för alla i barngruppen. Vi kommer även att arbeta vidare med de digitala verktygen för att lära oss mer.

Innehåll

Avstämningsplanering

Under höstterminen -20 besökte naturen varje vecka för att följa den långsamma processen som sker. Vi observerade och reflekterade vad barnen fann mest intressant, vi delade in oss i små grupper för att tillgodose barnens behov och intressen. Vi utvecklade dokumentationen tillsammans med barn och oss pedagoger om naturen så att den gav underlag för reflektion. Barn kunde följa projektet på vår dokumentationsvägg och vårdnadshavarna i våra lärloggar.

Hur arbetade vi?

Under hösten har vi gått till skogen tillsammans ca 2-3 gånger/ vecka, delat in oss i små grupper (5-6 barn) efter barnens mognad och intressen. Vi har följt naturens förändringar och tagit reda på hur insekterna påverkas under hösten. Efter reflektioner tillsammans med barnen har de uttryckt att de vill fortsätta att gå till skogen och upptäcka och utforska naturen och dess tillgångar. även under vårterminen.

 

 

Vad (innehåll):

Under vårterminen fortsätter vi att besöka naturen flera gånger i veckan. I skogen ges barnen upplevelser med alla sinnen. Vi ska skapa och använda olika naturmaterial. Vi utforskar material på ljusbordet. Vi fortsätter att följa vårt maskakvarium för att se maskarnas gångar.

Vi ska arbeta med vårt insektsakvarium med barnens alster i olika material. Barnen har visat ett stort intresse för djur och därför ska vi arbeta med den pedagogiska miljön på avdelningen så att den följer vår projekt. Den pedagogiska miljön är ständigt föränderlig och arbetas fram tillsammans med barnen.

 

Vi har och vi ska inkludera digitala verktyg i vårt naturprojekt. Barnen ska fotografera och filma med Ipaden som vi använder tillsammans med barnen vid reflektionen.  

  

Varför (syfte):

Vi såg att barnen kände stor glädje och hade ett stort intresse för att vara i naturen. Då kunde de leka och upptäcka naturen och dess möjligheter. Därför vill vi fortsätta att gå till skogen även under vårterminen för att upptäcka och utforska naturen. Vi kommer följa naturens kretslopp med hjälp av vårt maskakvarium. Vi vill lära barnen att man kan återanvända det material som finns i naturen så kommer skapa med naturmaterial som vi samlar in på våra besök. 

Miljö och naturfrågor är aktuella ämnen. Därför vill vi ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper.

Hur kommer vi arbeta? (metod):

Vi fortsätter att använda oss av böcker och digitala verktyg när vi utforskar naturen. Vi filmar, tar bilder och reflekterar tillsammans med barnen både i skogen och på förskolan. Vi samlar även in naturmaterial, använder förbrukningsmaterial och återvinningsmaterial i våra projekt och skapande verksamhet.

Materialet som erbjuds är anpassat till barngruppens intresse och behov. 

Vi låter barnen få rikliga tillfällen till att kunna undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar för att kunna urskilja och se samband mellan olika matematiska begrepp och naturvetenskapliga fenomen. 

Pedagoger och barn arbetar i små grupper och reflekterar kring hur vi ska gå vidare i projektet.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: