👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk1 Förändringar

Skapad 2021-02-01 14:50 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar utifrån NTA lådan Förändringar
Grundskola 1 NO (år 1-3) Kemi
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separara dem.

Innehåll

Under resten av vårterminen kommer vi att arbeta med NTA-lådan "Förändringar", arbetet i temat Förändringar startar i elevernas egna tankar om och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål. De observerar fasförändringar som orsakas av förändringar i den omgivande miljön, för att sedan börja undersöka vad som händer om man blandar olika ämnen. Från att först ha blandat olika ämnen övergår eleverna till att försöka separera olika blandningar. Slutligen gör eleverna undersökningar där kemiska reaktioner leder till att nya ämnen bildas.

Konkretisering av syfte

 •  kunna berätta något om vattnets olika former, fast, flytande och gas
 •  kunna berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna
 •  kunna ge exempel på enkla lösningar och blandningar
 •  kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få:

 •  samtala om dina resultat
 •  se på film
 • göra förutsägelser och enkla undersökningar
 • arbeta i par eller i grupp
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • lärarledda lektioner
 • läsa enkla faktatexter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att: kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet. kunna genomföra undersökningar kunna samtala om dina undersökningar kunna dokumentera dina resultat

Bedömning

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA lådan och annat material
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen
 • dokumentera dina resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3

Matriser

NO Ke
Förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp (Begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av lärare förklara vad några begrepp betyder
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen inom området och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Undersökningar (Procedur)
Du kan med stöd av lärare genomföra undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat genomföra undersökningar.
Du kan själv sortera informationen och genomföra undersökningen.