Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och kartan

Skapad 2021-02-01 15:02 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola F – 9
Sverige har spännande variation av natur- och kulturlandskap. Skog, berg, vatten och odlingsmark blandas med städer, vägar och bebyggelser. Följande avsnitt handlar om Sverige och om hur det ser ut i Sverige när det gäller skog, berg, vatten, odlingsmark, befolkning och kommunikation.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna? 

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • redogöra för Sveriges olika delar samt namn och läge på geografiska objekt i Sverige
 • beskriva sambandet mellan klimatet och jord- och skogsbruket i Sverige.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter format vår livsmiljö i Sverige.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur vad det gäller ett hållbart skogs- och jordbruk och vår användning av vatten och utvinning av mineraler.
 • redogöra för sammansättningen på Sveriges befolkning och beskriva processer som urbanisering, in- och utvandring och kommunikationernas betydelse för var människor bor
 • Du ska kunna Sveriges 25  landskap. E: 8 st, C: 14 A: 20 
 • Du ska kunna de 25 största tätorterna. E: 8 st C: 14 st A: 20 st
 • Du ska kunna 6 sjöar: E: 2 st C: 4 St A: 6 st
 • Du ska kunna 11 åar: E: 5 st C: 7 st A: 9  St
 • Du ska kunna 3 berg: E : 1 st C: 2st A: 3 st

Vilka förmågor ska eleven träna?

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Hur ska eleven lära?

Genom genomgångar, filmer, läsa texter, skriva faktatexter, träna på seterra kommer du lära dig om Sverige och kartan.

 

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till?  att skriva ett 

Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du kommer att bli bedömd på hur väl du  :

 • har  kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • I resonemangen beskriver du  samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
 • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • har  kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att beskriva lägen.
 •  
 • Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

 

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Se matris!

Hur och när ska bedömningen gå till:

Genom aktivitet på lektioner, prov på Sverige, ord och begrepp samt prov på att sätta ut olika län, städer, sjöar och åar i Sverige.

 

Slutuppgift - Torsdagen den 25 mars har vi prov på ord och begrepp, Sveriges landskap, städer, åar, berg och sjöar samt fakta kunskaper om Sverige. 

Matriser

Sverige och kartan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper och resonemang
Du kan med stöd av vuxenvisa att du har har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
Ord och begrepp
Du kan med stöd av vuxen använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Du kan med stöd av vuxen visa att du har grundläggande kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: