👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Working with Holly Hobbie - åk. 5

Skapad 2021-02-01 15:02 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 5 Engelska
Holly Hobbie is a 13 year old girl living in the USA. We're going to watch the episodes and work in different areas, but the key is communication and understanding the language and learning common phrases.

Innehåll

Arbetet kring serien "Holly Hobbie" kommer att ske under ca. tio lektioner. Avsnitten är lätta att komma åt då de finns att se på urplay.se, om man missar något i skolan. 

Vad ska du lära dig?

- Du ska bli bättre på att förstå talad amerikansk engelska.

- Du ska utveckla ditt eget ordförråd genom att lära nya ord kopplade till avsnitten.

- Du ska lära dig att använda dig av talat språk från olika medier (i det här fallet ett tv-program) för att kommunicera det du uppfattat, i både tal och skrift.

- Du ska bli bättre på att använda språkliga strategier för att förklara vad du uppfattat och lärt dig via tv-programmet.

- Du ska lära dig att utveckla dina meningar vad gäller skrivandet.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska (hörförståelse).

- För att utveckla förmågan att formulera dig (både muntligt och skriftligt).

- För att få möjlighet att reflektera över hur det kan vara att leva i ett engelskspråkigt land och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper om livet i Sverige.

 

Hur ska vi göra?

- Lyssna till och titta på programmet med fokus på språk, kultur och livsvillkor.

- Tala i smågrupper och i helklass om vad vi lärt och sett.

- Skriva kortare svar på frågor och sammanfattningar utifrån vad vi lärt.

- Ha genomgångar och övningar i ordförståelse och textläsning.

Efter varje avsnitt kommer vi göra olika övningar som är kopplade till avsnittet.

Muntliga och skriftliga uppgifter:

 • Olika frågor/påståenden om avsnittets innehåll för att visa förståelse av handlingen.
 • öppna frågor som bygger på egna erfarenheter, utan rätta svar.
 • samtalsövningar, i par, grupp och helklass
 • sätta meningar i ordningsföljd,
 • fylla i lucktext med ord.
 • grammatikövningar, ord som rimmar, tidsord, verb i preteritum, frågeord, motsatsord.
 • skriva olika texttyper, som dikter, återberättande text, argumenterande text, brev, inbjudningskort och sammanfattningar.

 

Det här ska du kunna:

- Du ska kunna förstå innehållet i talad amerikansk engelska.

- Du ska skriftligt redogöra för delar av innehållet på enkel och begriplig engelska.

- Du ska visa på muntlig interaktion (ord, fraser och meningar) kring innehållet.

- Du ska använda någon strategi för att inte ta till svenskan då språket inte räcker till.

Du visar dina kunskaper genom att:

- Skriva kortare och mer utvecklade sammanfattningar och andra slags texter för olika syften och mottagare.

- Tala och samtala om och kommentera avsnittens innehåll på engelska, i par, i grupp och i helklass.

- Testas på din hör- och ordförståelse och din läsförmåga.

 

Holly Hobbie episode by episode: 

https://urplay.se/serie/211661-holly-hobbie

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6

Matriser

En
Holly Hobbie - åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig förmåga
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriftlig förmåga
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.