👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt talsystem (corda)

Skapad 2021-02-01 15:13 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Matematik
Test enligt överenskommelse

Innehåll

Arbete enligt överenskommelse

Matriser

Ma
Matematiska förmågor 7-9 (2021)

Rubrik 1

F
E
C
A
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem.
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa.
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du har lärt dig.
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet.
På ett matematiskt sät kunna förklara samband och rimlighet.
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang.
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom.
Se samband mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem.
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer.
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter.
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom.
Använda metoderna i, för dig, nya situationer.
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat.
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat.
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet.