Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 4-6; Hållbar utveckling PP Vidingsjöskolan

Skapad 2021-02-01 15:35 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär både ekonomisk, social och ekologisk utveckling. För att eleverna ska kunna skapa sig en helhetsbild av hållbar utveckling så kommer vi att arbeta med alla tre delar i hållbar utveckling. Under arbetets gång kommer vi att diskutera miljöetiska val med hjälp av begrepp. Diskussionerna kommer att grunda sig i texter som vi har läst och filmer som vi har kollat på. Vi kommer, bland annat, diskutera hur vårt fotavtryck påverkar vårt närområde samt hur det påverkar globalt. Kurskod Google classoom: eay24k4

Innehåll

Tid: vecka 6- 11

 

Bedömningsform 

Bedömningen av kunskapskraven kommer att ske kontinuerligt, det vill säga, vi lärare kommer att bedöma hur aktiv eleverna är under diskussioner samt det material som vi arbetar med. Materialet kan exempelvis, vara frågor som eleverna får besvara på google-drive. 

Bedömningsaspekter

Adekvata begrepp - Hur ofta och på vilket sätt eleven använder begrepp 

Miljöval - Hur eleven funderar och tänker om olika miljöval som vi ställs inför i vår vardag. Eleven kan också vara kritisk till sina egna och andras miljöval och kan komma på förslag till andra val som gynnar miljön. Eleven kan också diskutera med sina kamrater och lärare hur olika miljöval kan påverka andra platser i världen.

Undervisning 

Vi lär oss genom att läsa, enskilt, par och i grupp. Texter som vi kommer att möta är av beskrivande karaktär. Vi kommer att använda texter som finns både i läroboken och på internet. Efter att vi har arbetat med en text så kommer det finnas frågor att besvara efter varje område. Utöver texter så kommer vi också att använda oss av informationsfilmer på studi.se. Även efter filmerna kommer det finnas frågor att besvara.

Material från Röda korset och FN:s sjutton globala mål arbetas med.

Vi ser på filmer, läser texter och genomför värderingsövningar vilka handlar om

*hållbar utveckling

*ekologiska fotavtryck

*ojämlika förutsättningar

 

Återkoppling

Under arbetets gång så kommer muntlig återkoppling att ske kontinuerligt. Dessutom kommer vi att ha många små bedömningsuppgifter för att ta reda elevernas kunskaper.

Det är både muntliga och skriftliga resonemang. De handlar om att 

 • använda begrepp på ett adekvat sätt där betydelsen av begrepp tydligt framgår 
 • resonera om hur olika miljöval påverkar vår miljö både lokalt och globalt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Påväg mot E Eleven kan ibland använda begreppen och får stöd av läraren för att förstå och använda dem i rätt situation.
E Eleven kan använda och förstå några av de begrepp vi har arbetat med i arbetsområdet. Exempelvis, fossilt bränsle, återvinning, social hållbarhet.
C Eleven kan använda, förstå och förklara de begrepp vi har arbetat med i arbetsområdet. Exempelvis, fossilt bränsle, återvinning, social hållbarhet.
A Eleven kan använda, förstå och förklara de begrepp vi har arbetat med i arbetsområdet. Eleven kan dessutom diskutera begreppen i olika situationer. Exempelvis, fossilt bränsle, återvinning, social hållbarhet.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger förslag på miljöval och prioriteringar i vardagen.
 • Ge
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Påväg mot E Eleven kan tillsammans med läraren ge förslag på saker man kan göra för att förbättra miljön i vardagen.
E Eleven kan enskilt ge enstaka förslag på val i vardagen som förbättrar miljön; t ex att välja vegetariskt i stället för kött, ta cykeln istället för att åka bil.
C Eleven kan ge flera förslag på val i vardagen som förbättrar miljön. Eleven kan dessutom förklara varför dessa val gynnar miljön.
A Eleven kan ge flera förslag på val i vardagen som förbättrar miljön. Eleven kan föra en diskussion om varför vissa miljöval gynnar hållbar utveckling och varför vissa val inte gynnar hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: