👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och vattnets faser

Skapad 2021-02-01 15:42 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vatten och vattnets olika faser. Viktiga begrepp: - Fast - Flytande - Gas - Kretslopp - Värmer - Ånga - Avdunstar - Kondenserar

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- genomföra systematiska undersökningar
- använda ämnets begrepp för att beskriva och förklara naturen

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

- beskriva vattnets olika faser.
- utföra undersökningar som handlar om vatten.
- beskriva vattnets kretslopp.


Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

- Se på en film om vattnets kretslopp.
- Ritar egna bilder där vattnets kretslopp beskrivs.
- Utföra experiment
- Arbete enskilt, i par och grupp.


Bedömning:

- utifrån en bild beskriva vattnets kretslopp. 
- rita eller skriva hur vatten ser ut i de tre olika faserna.
- rita eller skriva hur vattnet övergår till en annan fas

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten och vattnets faser

--->
--->
--->
Jag kan ..
beskriva vattnets kretslopp
Jag kan förklara att vattnet går runt i ett kretslopp.
Jag kan förklara att vattnet går runt i ett kretslopp och berättar hur det går till.
Jag kan förklara att vattnet går runt och berättar hur det går till genom att använda de viktiga begreppen.
Jag kan..
beskriva vattnets olika faser
Jag berättar på vilka tre olika sätt vatten kan vara.
Jag berättar på vilka tre olika sätt vatten kan vara och berättar vad de olika faserna heter.
Jag berättar på vilka tre olika sätt vatten kan vara och berättar vad de olika faserna heter. Jag berättar också hur det går till när vattnet går över till de olika faserna.