👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam åk 7 (formulärprov)

Skapad 2021-02-01 15:47 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Islam som världsreligion, centrala tankegångar, historia, utövande och olika riktningar.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina kunskaper om islam i det egna samhället och på andra håll i världen.  Du ska bli medveten om hur människor inom muslimsk tradition lever med, och uttrycker sin tro på olika sätt. Du ska också utveckla din kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till islam. 

Centralt innehåll

Undervisningen kommer att behandla följande innehåll: 

 

 • Centrala tankegångar och urkunder (heliga skrifter) i islam
 • Varierande tolkningar och bruk inom islam i dagens samhälle
 • Huvuddragen i islams historia

Förmågor

 • beskriva, resonera samt visa samband och mönster kring islam samt olika tolkningar och bruk inom denna

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsförståelse
 • Instuderingsfrågor
 • Diskussioner
 • Film
 • Skrivuppgifter

Bedömning

 

 • Läxförhör: begrepp
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Islam åk 7

F
E
C
A
kunskaper
har kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna som är
kan ge några grundläggande exempel på vad islam är grundläggande
kan ge flera relevanta exempel på vad islam är goda
kan ge flera relevanta och centrala exempel på vad islam är mycket goda
beskriva, förklara och visa samband och mönster
...beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
kan enkel beskriva vad en tror på, heliga skrifter och religiösa handlingar inom islam beskriver
kan förklara vad en tror på, heliga skrifter och religiösa handlingar inom islam Jag kan också visa några samband mellan dessa. förklarar och visar på samband
kan förklara vad en tror på, heliga skrifter och religiösa handlingar inom islam Du kan också visa några samban och mönster mellan dessa. förklarar och visar på samband och generella mönster
resonera
resonera om hur religion och samhälle påverkar varandra.
kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du kan beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.