👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret romanprojekt

Skapad 2021-02-01 15:51 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ni kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Monstret". Ni kommer att skriva en roman som består av flera kapitel med olika typer av texter. I skrivprojektet får ni t.ex. öva på att skriva en inledning, en nyhetsartikel, skriva en dikt, en faktatext och ett recept. Ni får också öva på att beskriva känslor, beskriva händelseförlopp och knyta ihop trådarna. Vi arbetar med romanen under flera veckors tid.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge och ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler 
 • din förmåga att samarbeta med andra

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger m.m.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • Du kan skriva berättande texter.
 • Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Du kan ta och ge respons, bearbeta egna texten.
 • Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev, faktatext m.fl.
 • Du kan använda vanliga skrivregler: stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6 Romanprojekt Monstret

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Du visar hur du skriver en berättelse med röd tråd, tydlig början, händelse och slut. Din berättelse har kapitel.Du visar också vilka ord du kan använda.
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar hur du använder skiljetecken och hur du stavar.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Du visar hur du beskriver i din berättelse och hur handlingen förs framåt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda och ge respons
Du visar hur du berättar för/lyssnar till en kamrat hur man kan utveckla berättelsen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Du använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.