👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan v. 5-10

Skapad 2021-02-01 15:55 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Lite om vad vi kommer att göra de närmaste veckorna.

Innehåll

. Vi kommer att starta upp vårt tema om bokstäver,dels i Solstrålarna och även i hela gruppen.

. Vi passar på att utforska snön på olika sätt så länge den finns kvar

. Vi kommer att börja med boksamtal två gånger/ vecka.

. Vi kommer även att göra nya namnskyltar till barnens platser med anknytning till bokstavstemat

. Vi gör ett diagram med barnen där vi ser hur många bokstäver de har i sina namn

.Vi fortsätter att arbeta med värdegrund och relationerna i gruppen

. Vi ska få en genomgång utifrån vårt lärpaket ” boksamtal och kapprumsbibliotek” av Carola Lindbom

. Vi ska starta upp kapprummsbibliotek när allt är på plats.

. Vi fortsätter att öva på TAKK - tecken.

. Vi kommer att skapa till tex ” alla hjärtans dag” och fettisdagen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18