Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-02-01 15:57 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Vi arbetar aktivt tillsammans med vår värdegrund. Hur kan man vara en bra kompis, hur kan man lösa konflikter som uppstår.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi ser att barnen behöver stöd och strategier i hur de alla kan vara kompisar med varandra. Barnen tycker om att leka med varandra men vi upplever att de ofta hamnar i konflikt om saker eller utrymme. Ibland löser barnen konflikterna själva och ibland söker de stöd hos oss pedagoger för att lösa dem.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen strategier för hur de kan leka tillsammans med flera kompisar och stärka deras relationer med varandra.  De ska få förutsättningar att lära sig respektera och bemöta varandra på ett bra sätt och utveckla sin förmåga till empati och omtanke. 

 

 

Hur gör vi?

Vi försöker så ofta som möjligt dela in barngruppen i mindre grupper i olika rum med en pedagog i varje rum för att barnen ska kunna få mer talutrymme i leken och våga ta plats, även för att vi pedagoger lättare ska kunna stötta barnen i deras lek och om det uppstår konflikter. Vi pedagoger sätter hela tiden ord på vad som händer och känslor som vi känner tillsammans med barnen och uppmuntrar dem att hjälpa varandra.

En gång i veckan kommer vi att titta på ett avsnitt från UR:s program "Djuren på Djuris" som utgår från olika situationer som är vanliga på förskolan. Efter vi har sett ett avsnitt kommer vi diskutera och reflektera tillsammans med barnen utifrån vad som hände i programmet och utifrån olika känslor.

Vi kommer även att läsa "kompisböckerna" och diskutera utifrån dem för att stärka barnens empati och deras sociala samspel. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: