👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkännedom - ny

Skapad 2021-02-01 16:22 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Musik
Saxofon, harpa, piano, klaves... hur hänger allt ihop? Det finns många instrument, och vi ska lära oss hur de låter och hur de hör ihop.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska kunna ge exempel på några instrument i varje instrumentgrupp: slagverk, rytminstrument, stränginstrument, stråkinstrument, träblås, bleckblås och tangentiinstrument.

Arbetssätt

Vi kommer att lyssna på exempel från alla instrument och titta på bilder, filmer eller riktiga instrument. Eleverna kommer att få forska vidare om något instruments bakgrund.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta på lektionerna.
 • Lämna in en liten text om instrumentet du forskat om.
 • Genomföra ett skriftligt test där du ska visa i vilken grupp de olika instrumenten hör hemma och vad instrumenten heter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6