👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen 5A

Skapad 2021-02-01 16:17 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vår kropp jobbar för vår överlevnad varje dag utan att vi ens behöver tänka på det. Vår hjärna styr och kroppen lyder så att vi kan ägna oss åt roligare saker än att få lungorna att andas och hjärtat att slå. I det här arbetsområdet ska vi lära oss hur det går till och vad vi ska tänka på för att vår kropp ska må bra.

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska vi lära oss:

 • Vad hjärtat har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad blodet har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad levern har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad njurarna har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad lungorna har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad huden har för funktioner (uppgifter) och varför det är viktigt.
 • Vad skelettet har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad musklerna har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad en cell är.
 • Vad som händer med maten på olika ställen i matspjälkningsprocessen (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen).
 • Vilka våra fem viktigaste näringsämnen är.
 • Vad som orsakar vanliga sjukdomar som förkylning, magsjuka.
 • Hur man blir frisk från vanliga sjukdomar som förkylning.
 • Några hälsorisker som finns och vilka konsekvenser de kan få.
 • Några vanliga hälsoproblem/sjukdomar som kan drabba människor.
 • Några viktiga saker att tänka på för god hälsa.
 • Varför motion är bra.

 

Bedömning

Du har möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Prov om kroppen
 • Samtal och diskussioner i klassrummet

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa, ha genomgångar, göra digitala övningar och se filmer. Ni kommer också att arbeta med en begreppsmatris i par för att träna på att söka information och beskriva kroppens olika delar. Inför bedömningsuppgiften Prov om kroppen får ni repetera med hjälp av matrisen och andra övningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen 5A

PROV

Ej godtagbar nivå
Insatser krävs: Behöver arbeta vidare för att uppfylla godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kunskaper
Svarar rätt på vad de flesta organen har för uppgift. Ger korta svar, ger exempel och beskriver.
Svarar rätt på vad organen har för uppgift och ger en korrekt förklaring till varför det är viktigt. Ger exempel, beskriver och ger korrekta förklaringar i svaren. Anger orsaker och konsekvenser.
Begrepp
Använder några begrepp korrekt.
Använder många begrepp och använder dem oftast korrekt.
Resonemang om hälsa och sjukdomar
Anger någon orsak eller konsekvens i ett led och beskriver enkelt varför det är så.
Anger orsaker och konsekvenser. Förklarar varför det är så med hjälp av kunskaper om kroppen.

SAMTAL I KLASSRUMMET

Ej godtagbar nivå
Insatser krävs: Behöver arbeta vidare för att uppfylla godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Deltagande i samtal
Framför åsikter/tankar som hör till ämnet. Låter andra prata utan att avbryta.
Ställer frågor till andra. Bemöter andras åsikter; håller med, säger emot, förtydligar, bygger vidare.
Begrepp
Använder några begrepp korrekt.
Använder många begrepp och använder dem oftast korrekt.
Resonemang om hälsa och sjukdomar
Anger någon orsak eller konsekvens i ett led och beskriver enkelt varför det är så.
Anger orsaker och konsekvenser. Förklarar varför det är så med hjälp av kunskaper om kroppen.