Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens färg

Skapad 2021-02-01 16:18 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Under våren 2021 kommer vi arbeta med grundfärgerna. Varje månad kommer vi arbeta med en färg. Februari: Gul // Mars: Blå // April: Röd // Maj: Grön

Innehåll

MÅL/SYFTE: 

Under denna terminen kommer vi att fokusera på grundfärgerna och genom att arbeta med färgerna kommer barnen att få utveckla sina språkliga och matematiska förmågor. Vårt mål är att barnen skall börja kommunicera mer och få en ökad språkförståelse samt få grunden till matematik. 

 

VAD: 

Vi ska arbeta med färgerna där vi kommer utgå ifrån läroplanens mål, så som skapande, matematik, språk, kemi, sång och musik samt motorik/kroppsuppfattning. 

 

HUR: 

Vi kommer arbeta med sinnena, då barnen kommer få smaka och känna på olika saker som har grundfärgerna. Vi kommer göra play do, arbeta med skapande där vi kommer skapa med hjälp av olika tekniker och material. Vi kommer samtala om färgerna och ha olika färgsamlingar. Sedan kommer vi ha sång och musik som handlar om de olika grundfärgerna. Vi kommer även använda oss av TAKK (tecken som stöd). 

 

VARFÖR: 

Varför vi ska arbeta med detta är för att barnen visar ett stort intresse för sång, musik och dans men framför allt skapande. De tycker om att måla/rita samt att använda sin sinnen. Enligt forskning så lär sig barn och erövrar nya erfarenheter genom att använda sin sinnen. Enligt läroplanen för förskolan så skall barnen få ett reellt inflytande över sin utbildning och då har vi valt att ta vara på det som de är intresserade av just nu. Vi ska sträva efter att barnen ska få ett utökat ordförråd och utöka sina matematiska förmågor. 

 

Läroplanens mål: 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: