👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2021-02-01 16:33 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

 

 

Mål:

-Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors situation
-Vi vill att barnen visar hänsyn och hjälper varandra
-Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att sätta ord på sina känslor
-Att det är accepterat att visa och känna alla känslor.

 

Undervisningstillfällen:

-Massage
-Vi tittar i speglar och uttrycker känslor vi har
-Känslolekar
-Kompisböcker

 

När, var, hur, varför?

När:
- I den dagliga verksamheten

Var:
- I alla våra rutin och vardagssituationer

Hur:
-Vi är närvarande i barnens lek och aktivitet så att vi kan stödja och hjälpa dem i olika situationer.
-Vi läser böcker som tar upp olika känslor och situationer som barnen kan hamna i.
-Uppmuntrar barnen att hjälpa varandra som t ex när någon är ledsen, vid städning, vid påklädning mm.
-Vi leker lekar, vi använder speglar för att se hur vi ser ut vid olika känslor, vi använder känslobilder.

Varför:
För att få barnen att förstå hur de kan vara bra kompisar mot varandra, förstå varandra i olika situationer och visa empati mot varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18