👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi - Åk 6

Skapad 2021-02-01 16:54 i Getingeskolan Halmstad
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet "Astronomi" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden.

Innehåll

Omfattning

Arbetsområde Astronomi omfattar ca 8 veckor - 2 lektioner/vecka och innehåller ett basgruppsarbete och avslutas med ett skriftligt prov. Detaljerad lektionsplanering kommer att finnas på klassens Teams/ OneDrive

Syfte

Träna på att utföra systematiska undersökningar och naturvetenskapliga begrepp i form av att:  

 • Följa instruktioner 

 • Testa sig fram  

 • Skriva ner resultat och observationer 

 • Lära sig nya begrepp.  

 

Du ska kunna förklara, resonera och föra resonemang samt söka fakta och presentera den kring 4 följande:  

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. 
 • Människan i rymden och användningen av satelliter. 
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur. 
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 

 

Ni skall göra ett basgruppsarbete.
 

Texter att läsa: 
Astronomi - Läran om himlakropparna s. 152-165 i boken "Boken om fysik och kemi" 
Text i innehållsbiblioteket hittar du på OneNote - Astronomi

 

Begrepp att kunna: 

Astronomi - Läran om himlakropparna, det som finns utanför jorden. 

Vakuum - Ett annat ord för lufttomt. I totalt vakuum är det helt tomt på atomer. I rymden finns ingen luft. Där är det vakuum. 

Universum - Ett annat ord för allt som finns ute i rymden. 

 

 • satellit, axel, dygn, månens, faser, årstid, tid, timmar, minuter, ur, vattenur, solur, timglas, analog, Digital 

 •  

 

 

Du kommer att träna genom att:

-se filmer

-ha gemensamma genomgångar

-grupparbete

-samtala och diskutera

-resonera kring frågor

 

Bedömning:

Du blir bedömd på din förmåga att;

 • använda dig av begrepp och förklara dessa

 • resonera och föra resonemang

 • Skriftligt prov.

Uppgifter

 • Basgruppsarbete - Svara på 4 frågor om ert arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Astronomi

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A för arbetsområdet "Astronomi".
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.