Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2021-02-01 17:31 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Ett projektarbete om jag och min familj.

Innehåll

Nuläge

Vi läste boken ”Jag och min familj” från olika förlag som väckte ett intresse hos barnen för sina familjer. De ville gärna dela med sig om sin familj till varandra och berätta om dem.

Mål

 • att de får utveckla en förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation.
 • att få upptäcka och reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 • att utveckla en repekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.


Syfte

 • att de får utveckla sin identitet och känna sig trygga i den.
 • att de utvecklar en förståelse för att familjer och personer kan se olika ut och att olikheter är bra.
 • lära sig lite om Barnkonventionen.

Genomförande

Vi kommer att jobba i projektform med:

 • skapande,
 • att få berätta för varandra om sin familj,
 • att läsa böcker som handlar om olika slags familjer och hur barn kan ha det i olika situationer och samtala kring dessa,
 • att göra egna böcker om ”Jag och min familj” 
 • att få studera sig själv i spegel och fundera över, hur ser jag ut.
 • vi tittar på program på UR play som relaterar till ämnet, som  ”Alla barns rätt” som tar upp barnkonventionen.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentera löpande i Unikum, skriva lärlingar samt gör reflektioner och analyser. Barnen kommer även att göra sin egen bok.

Ansvar

Ansvarig pedagog i arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion görs varje måndag och en analys i slutet av månaden.
Utvärdering görs i slutet av vårterminen 2021.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: