👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-02-01 17:23 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Under januari-februari 2021 så arbetar vi med fokusområdet Språk och kommunikation

Innehåll

Vi vill utveckla barnens förmågor och intressen för tal, skrift, bilder, tecken, kroppsspråk och känslospråk.

Genomförande

Vi har ändrat om lärmiljön för att skapa lugna stunder för sagoläsning

Gjort böckerna mer tillgängliga och synliga för barnen

Använder oss av ljudböcker på vilan

Har boksamtal

Vi uppmuntrar barnens intresse för bokstäver och rim genom spel och pussel bl a

Vi använder oss av olika appar som främjar språket ( LetterSchool, Polyglutt, Bornholmslek )

Vi använder TAKK

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18