👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund med hjälp av djuren på Djuris

Skapad 2021-02-01 17:28 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Ett temaarbete med värdegrundsfrågor i fokus. Att samspela med andra är inte lätt. Arbetet syftar till att stärka barnens relationer i grupp, ge verktyg för att hantera konflikter samt reflektera över olika känslor. För att kunna hantera sina känslor behöver barnen kunna uttrycka och identifiera känslorna. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är.

Innehåll

 

Barnen behöver stöd i hur de kan uttrycka sina känslor och även hur de kan hantera och kontrollera sina känslor. Förmågan att leva sig in i en annan persons situation är något som behöver tränas. Barnen behöver förutsättningar att utveckla förmågan att fungera både enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

Varje barn ska känna sig trygg i att visa känslor. Oavsett vilken känsla du förmedlar eller känner så är den tillåten. Att lära sig identifiera och uttrycka känslor är grunden för att också kunna hantera dem när de blir besvärliga. Med hjälp av förmågan att kontrollera känslor och impulser får ett barn bättre förutsättningar att agera på sätt som är lämpliga för olika situationer, eller enligt egna önskemål. Empati har en betydelsefull funktion i gruppaktiviteter. 

Vad vill vi att barnen utvecklar förståelse för

 • Förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • Förståelse för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt,
 • Förståelse för människolivets okränkbarhet
 • Individens frihet och integritet och jämställdhet

Förmågor vi vill att barnen utvecklar

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förmåga till empati och omtanke
 • Att upptäcka ,reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • Förmåga att visa respekt
 • Förmåga att hantera konflikter

 

 

Vi kommer arbeta med "Djuren på Djuris" . Barnen kommer få se korta klipp om känslor där Djuren på Djuris har huvudrollen. En filmserie där barnen lätt kan leva sig in i hur de olika djuren känner sig i olika situationer då det är exempel från förskolan som visas. 

Litteraturläsning som berör och lyfter upp värdegrundsfrågor och olika etiska dilemman med efterföljande reflektioner tillsammans med barnen

Boksamtal utifrån relevanta böcker

Bildsamtal utifrån relevanta bilder

Samarbetsövningar

Känslokort

Vi ska uppmärksamma och reflektera tillsammans med barnen om hur man kan uttrycka sina känslor. Det kan man göra genom kroppen men också genom sång, genom att skriva, måla ,dansa eller klä på sig.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18