Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2021-02-01 17:33 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Ett av målen i läroplanen är att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi vill göra det på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Innehåll

Nuläge

IKT ( informations och kommunikationsteknik) är ett stöd i den pedagogiska arbetet för att arbeta mot strävans mål i läroplanen. Vi vill utveckla användandet av digitala verktyg och visa fler sätt att arbeta med Lärplattan och andra digitala verktyg som redskap för utveckling och lärande.  

Mål

Att:

 • barnen får bekanta sig med ordet programmering
 • barnen lär sig fler sätt att använda Lärplattan, t.ex för foto, film, faktasökning.
 • barnen tillsammans med pedagoger dokumenterar sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg samt i Unikum.
 • använda oss av projektorn t.ex för att förstärka lärmiljön, när vi läser sagor.
 • använda oss av olika sorters programmering med t.ex appar, Blue- bot
 • använda appar som utmanar och utvecklar barnens lärande.

Syfte:

Vi vill ge barnen möjlighet att använda digitala verktyg på ett sätt som är utmanade, utvecklande och relevant för våra barn. 

Genomförande

Vi kommer att genom lek ge barnen en första förståelse för vad programmering är för något. Barnen kommer få arbeta analogt och fysiskt med sig själv och använda varandra som verktyg i ett samarbete att programmera sig till robotar.

Barnen får prova att härma ett mönster och att upprepa mönstret med tex pärlor.

Barnen får prova på analog programmering, att tex gå till ett visst ställe och använda begreppen framåt, bakåt, höger vänster. De kommer att på ett lekfullt sätt få prova på att bli programmerad och att vara den som ger olika kommandon. 

Vi anpassar appar i Lärplattan och väljer appar som utmanar barnens lärande.

Det ska alltid vara en pedagog närvarande när barnen arbetar med en app.

Arbeta med digitala verktyg på olika sätt i mindre grupper.

Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta med digitala verktyg.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto och med anteckningar via b.la Unikum

Utvärdering

Vi utvärderar i arbetslaget .

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: