Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell politik

Skapad 2021-02-01 19:12 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de mellanstatliga samarbeten som sker mellan världens länder. Under arbetets gång kommer vi titta på några av de senare årens konflikter i världen.

Innehåll

Mellan veckorna 6 och 8 kommer vi att arbeta med internationell politik under SO lektionerna.

Viktiga begrepp för arbetsområdet:

Inbördeskrig, Terrorism, Kolonialmakt, Terrorism, Mellanstatlig, Överstatlig, Resolution, Vetorätt, Konvention, Sanktion, Säkerhetspolitik, Alliansfrihet, Underrättelsetjänst

Vad skall ni kunna efter dessa tre veckor?

Jo, 

- Du ska kunna resonera kring hur konflikter i och mellan länder kan påverka andra länder runt om i världen, så som exempelvis Sverige.

- Vilka anledningar som kan finnas till att FN:s säkerhetsråd blandar sig i en konflikt. Samt vad FN gör för att förhindra konflikter mellan- och i länder.

- Du ska ha kunskaper om de globala målen och vad det övergripande syftet med dessa.

- Ha förståelse varför (orsakerna bakom) det pågår flera konflikter i vissa delar av världen än andra, exempelvis Afrika. 

 

Veckoplanering:

Vecka 6

Vi startar arbetsmomentet med en genomgång av vad internationell politik är för något, samt aktörer inom detta område. Vi varvar med genomgång och eget arbete. Vi kommer även att arbeta med Internationell politik på ne.se denna vecka. Vi kommer under fredagens lektion att titta lite på kommande veckas delkapitlet Krig, konflikter och terrorism.

Vecka 7

Denna vecka kommer vi att titta närmare på krig och väpnade konflikter. Vi arbetar med delkapitlet om krig, konflikter och terrorism på ne.se, samt att vi arbetar med delkapitlet mellanstatliga samarbeten.

Vecka 8

Denna vecka tittar vi lite närmare på svensk säkerhetspolitik.

Examination sker på onsdagens lektion v. 10

Matriser

Sh
Internationell politik

Har inte visat tillräckliga kunskaper
E
C
A
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Har inte visat tillräckliga kunskaper
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Har inte visat tillräckliga kunskaper
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Undersöka strukturer i samhället
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Har inte visat tillräckliga kunskaper
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Har inte visat tillräckliga kunskaper
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: