👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2021-02-01 20:05 i Årsunda kyrkskola Sandviken
Baserat på kapitel 3 Värme, kyla och väder i "Koll på NO".
Grundskola 4 Fysik
Varför är solen så viktig för allt levande? Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma? Dessa är några av sakerna som vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om värme, kyla och väder.

Innehåll

Mål:

När vi är klara ska du 

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.

 • kunna ge exempel på energikällor.

 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

 • kunna förklara hur vindar uppstår.

 • veta hur moln, regn och snö bildas.

 • kunna förklara vad som menas med väderprognos.

 • kunna ge exempel på hur man kan mäta väder.

 

Hur ska jag göra för att lära mig det då?

Vi kommer att

 • läsa olika texter tillsammans och diskutera dem.

 • se på filmer och diskutera innehållet.

 • läsa och se på olika väderleksrapporter.

 • arbeta med skriftliga uppgifter och skriva egna sammanfattningar.

 • göra olika experiment för att bland annat testa skillnaden på värme och kyla, hur blixtar uppstår.

 • skriva laborationsrapporter.

 

Hur får jag möjlighet att visa vad jag kan?

Genom att du

 • förklarar och beskriver olika fysikaliska fenomen.

 • förklarar och beskriver olika begrepp såväl muntligt som skriftligt.

 • visar dina kunskaper i diskussioner.

 • deltar aktivt och visar intresse vid olika experiment.

 • skriver laborationsrapporter.

 • visar dina kunskaper på ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

Du är på väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Enkla väderfenomen
Du är osäker på enkla väderfenomen t. ex vad väder är? Hur vindar uppstår. Vilka instrument man använder för att mäta temperatur. Vad en meteorolog gör. Du kan inte förklara hur moln, regn och snö bildas. Du har svårt att förklara vissa begrepp och termer.
Du har grundläggande kunskaper om enkla väderfenomen t ex vad väder är? Hur vindar uppstår. Vilka instrument man använder för att mäta temperatur. Vad en meteorolog gör. Du kan förklara hur moln, regn och snö bildas. Du kan förklara vissa begrepp och termer.
Du har goda kunskaper om enkla väderfenomen t ex vad väder är? Hur vindar uppstår. Vilka instrument man använder för att mäta temperatur. Vad en meteorolog gör. Du kan förklara hur moln, regn och snö bildas. Du kan förklara vissa begrepp och termer i beskrivningar.
Fysiken och vardagslivet
Du är osäker på att ange energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Kommunikation
Du är inte aktiv i samtal och har svårt för att ställa frågor.
Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Naturvetenskapligt arbetssätt
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar med stöd av en vuxen. Du behöver träna på att jämföra dina och andras resultat. Du behöver träna på att föra enkla resonemang och jämföra likheter och skillnader.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar. Du kan jämföra dina och andras resultat. Du kan föra enkla resonemang och jämföra likheter och skillnader.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera frågeställningar. Du kan jämföra dina och andras resultat. Du kan. föra utvecklade resonemang och jämföra likheter och skillnader.
Dokumentation
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild med stöd av en vuxen.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar med text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar med text och bild.