👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår energiförsörjning Spectrum Fysik

Skapad 2021-02-01 20:17 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 9 Fysik
Vi människor använder energin som finns lagrad i jordskorpan i så snabb takt att den kommer att ta slut. Dessutom är vårt sätt att använda energi på väg att förändra jordens klimat. Om vi ska kunna hindra detta måste vi börja använda energin mer effektivt samt använda förnybara energikällor som sol, vind och biobränslen. Det finns ingen tid att förlora.

Innehåll

I detta kapitel får du lära dig:

- hur energin från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer.

- vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara energikällor

- om olika sätt att idag producera energi samt deras för - och nackdelar för miljön samt vilka hållbara sätt det finns att producera energi i framtiden.

- hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat.

- hur kärnkraft kan spela en viktig roll för att snabbt hindra den ökande växthuseffekten men även vilka risker det medför.

- hur vi i den rika delen av världen använder allt mer energi och hur vår livsstil påverkar jordens klimat.

- att vi måste förändra vårt sätt att leva för att minska ökningen av växthuseffekten och vilka politiska mål som finns för att vi gemensamt ska klara av det.

- samtala om och argumentera för hur vi ska nå en hållbar energiförsörjning.

Vi kommer att ha föreläsningar som bygger på kap 11 i Spectrum fysik.

Vi kommer att titta på filmer om vår energiförsörjning.

Fysik - Bränslen (studi.se)

Fysik - Fossila bränslen (studi.se)

Fysik - Förnybara energikällor (studi.se)

Fysik - Vattenkraft (studi.se)

Fysik - Kraftvärmeverk (studi.se)

Fysik - Geotermik (studi.se)

Fysik - Grön el (studi.se)

Fysik - Vad är biobränslen? (studi.se)

Fysik - Biomassa som energikälla (studi.se)

Fysik - Miljöpåverkan av biobränslen (studi.se)

Fysik - Kärnreaktorn (studi.se)

Fysik - Växthuseffekten (studi.se)

Fysik - Återvinning och återanvändning (studi.se)

Fysik - Klimatförändringarnas historia (studi.se)

Fysik - Växthuseffektens återkopplingsmekanismer (studi.se)

Fysik - Så minskar du ditt koldioxidavtryck (studi.se)

Region Dalarna / ENERGIKÄLLOR - Naturresurser (sli.se)

 

Du bedöms på delaktighet under lektionerna och prov.

Preliminär veckoplanerng

Vecka

Pass 1

Pass 2

Uppgifter

12

11.1

De olika energiformerna

-lägesenergi

-rörelseenergi

-kemisk energi

-energiprincipen -energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former

-verkningsgrad

 

Verkningsgrad=nyttig energi/tillförd energi

 

Arbete med uppgifter

Arbetshäfte

13

11.2

Förnybar energi är framtiden

-förnybar energikälla

-biobränslen

-jordvärme

-bergvärme

-luftvärme

-vindkraft

 

Arbete med uppgifter

Arbetshäfte

15

11.3

Icke förnybara energikällor

-icke förnybar energikälla

-växthuseffekten

-fossila bränslen

 

Arbete med arbetshäftet.

Arbetshäfte

16

Repetition av kap 11

Prov

 

Uppgifter

 • Prov, Vår energiförsörjning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Vår energiförsörjning

Fysik

Insats krävs
Komplettering
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper
Eleven har till viss del visat godtagbara kunskaper
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper
Eleven har till viss del visat godtagbara kunskaper
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper
Eleven har till viss del visat godtagbara kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhället
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper
Eleven har till viss del visat godtagbara kunskaper
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper
Eleven har till viss del visat godtagbara kunskaper
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.