👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué tiempo hace?

Skapad 2021-02-01 20:56 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig att berätta och ställa frågor om vädret.

Innehåll

Arbetsområde: ¿Qué tiempo hace?

Syfte: Förstå innehållet och kommentera om väder, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, reflektera över vädret i spansktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Lärandemål/centralt innehåll: Kunna berätta om och ställa frågor om vädret.

Redovisningsform: Läxförhör och inlämningsuppgift

Arbetsgång:

  • Kapitel 8 i boken, ¿Qué tiempo hace?, där du får lära dig olika uttryck för väder.
  • Träna gärna orden och uttrycken på Quizlet och se filmen nedan flera gånger. Härma uttalet.
  • Du kommer också få titta på en väderkarta över Spanien och jämföra vädret där med här i Sverige.
  • Som avslutande uppgift får du låtsas att du befinner dig i Spanien och skriva ett chatt-meddelande till din spanskfröken för att berätta hur du har det och hur vädret är där. 

Uppgifter

  • ¿Qué tiempo hace?

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Redogöra, kommentera & agera
I läxförhör och under lektionerna visa att du förstår
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig skriftligt
Inlämningsuppgift (sms)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
I par eller grupp visa att du kan fråga och svara om vädret.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Kommentera företeelser
Kommentera och jämföra vädret mellan olika delar i Spanien och /eller med Sverige.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.