👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och Nu

Skapad 2021-02-01 22:14 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola F SO (år 1-3)
I det här temat får lära dig hur barn levde för ca 100 år sedan. Vi kommer diskutera skillnaden mellan att leva idag och för ungefär 100 år sedan. Vad lekte barnen, hur var det att gå i skolan förr och hur bodde man.

Innehåll

I åk 1 arbetar vi med detta genom vårt arbete med Astrid Lindgrens böcker och filmer som sedan kommer att redovisas i en liten sånguppvisning.

I åk 2 kommer vi att titta mer på närområdet och hemortens historia samt göra intervjuer med äldre människor i elevernas närhet som vi sedan kommer att skriva om och dokumentera.

Lärandemål:

-Kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu

-Kunna berätta något om skolan förr i tiden.

Undervisning

-Vi utgår från elevernas förkunskaper, nyfikenhet och frågor.

-Vi tittar på filmer, läser och lyssnar på litteratur från förr.

-Vi sjunger sånger och vi redovisar detta genom en sånguppvisning i slutet på terminen.

-Vi kommer att se filmer om livet förr som visar hur det var för 100 år sedan.

-Vi kommer göra ett Venndiagram där vi jämför livet förr och nu.

- Vi skriver en faktatext gemensamt och enskilt om livet förr.

- En gammeldags skoldag i slutet av terminen.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga genom att:

 • Göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Berätta om hur skolan var förr i tiden.
 • Ge exempel på hur det var att leva för 100 år sedan.
 • Göra jämförelser om livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar i filmer och texter.
 • Ditt sätt att samarbeta, samtala och redovisa dina arbeten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

SO
Livet förr och Nu

Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har mycket väl nått målet
Jämföra hur man levde för ca 100 år sedanmodell hur vi lever idag
Med stöd av en vuxen kan jag göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot för hur vi lever idag.
Jag kan göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot för hur vi lever idag.
Jag kan göra flera jämförelser om hur man levde förr i tiden mot för hur vi lever idag.
Berätta om skolan förr
Med stöd av en vuxen kan jag berätta om hur det var i skolan för 100 år sedan.
Jag kan kort berätta om hur det var i skolan för 100 år sedan.
Jag kan utförligt berätta om hur det var i skolan för 100 år sedan.