Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Superheroes and Superheroines

Skapad 2021-02-02 04:08 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om, och arbeta kring, olika superhjältar. Du kommer också att få skriva en text om en egen uppdiktad superhjälte.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

Att förstå talad och skriven engelska.

Att välja texter från olika medier och använda dem i egen produktion.

Att uttrycka dig i skrift på engelska.

Att utveckla dina språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.

 Att utveckla din förmåga att berätta muntligt på engelska.

Att utveckla ditt uttal och intonation.

Att utveckla din förmåga att på olika sätt bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra och förbättra dem.            

HUR ska jag lära mig?

Läsa och lyssna på texter från olika medier.

Skriva en text om en egen uppdiktad Superhjälte/hjältinna.

Delta i diskussioner kring det vi lär oss.

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Hur du arbetar och tar till dig undervisningen på lektionerna.

Hur aktiv du är i gruppdiskussionerna.

Din text om din superhjälte/hjältinna.

 

 

Uppgifter

 • Design your own superhero

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6

Matriser

En
Engelska Superheroes and Superheroines.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

En
Engelska Superheroes and Superheroines.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: