👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion Fyrklövern, v 4 2021

Skapad 2021-02-02 06:53 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Karin, Marie    Emelie  

Vecka: 4    

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund, språk, Teknik, Naturvetenskap  

Nyfikenhetsfråga: 

 

Barnets gör:

Teknik: Är delaktiga i undervisningen, Är nyfikna på oss pedagoger och vad vi erbjuder.

Gör teknikspår. Trycker med teknik i snön.

Matematik: Inte intresserad av mönster

Naturvetenskap: Arbetar med att undersöka vatten och is. 

Språk; Barnen lär sig nya ord och intresserar sig för lekskrivning

Värdegrunden: Mycket prövningar i sociala relationer 

 

Pedagogerna tänker:

Teknik: Hur ska jag få med mig barn som inte vill delta? 

Matematik: Backa och tittar igen på vad de är intresserad av inom matematiken 

Intressant att titta närmare på vad som påverkar. Är det en svårighet att uppfatta mönster, begreppet? Det är mönster i att nästan allt vi gör, i vardagen. lekar, rutiner. 

Naturvetenskap;

Språk; Bättre på att dokumentera Bornholm

Värdegrund: vilka sociala sammanhang

 

Analys/sammanställning lärande:

 Barnen är delaktiga och vi ser att de utvecklar den sociala kompetensen. Vi ser även att vi pedagoger har ett stärkt ledarskap och bättre relationer med barnen, barnen är intresserade av vad vi har att erbjuda. 

Vi ser en viss förståelse för spår men att de över lag inte har greppat mönster. 

De tar till sig nya ord

Nyfiken och greppar teknikbegreppet.  

 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Teknik: Skapa "spännande" situationer

Hitta på spännande lekar och bara göra saker som fångar dem, släpp om man märker att intresset inte finns. 

Skapa situationer som omfattar endast 2 barn

Matematik:  Erbjuda att undersöka mönster med annat material för att se om vi kan väcka ett intresse för att undersöka mönster. 

Naturvetenskap: jobba vidare med spår

Värdegrund- i och med att vi har de här diskussionerna så skapar vi förutsättningar för att alla ska få samma rättigheter. Tydliggöra nyfikenhetsfrågan och sätta upp. 

Språk - Använda nya begrepp/ord. Sätta upp en lista över nya ord i varje miljö, göra klar tras

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?