👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler och lagar i samhället

Skapad 2021-02-02 06:27 i Munkedalsskolan Munkedal
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför har vi olika lagar och regler i vårt samhälle? Hur har de uppkommit? Hur tror du att samhället som vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa? Hur fungerade det förr i tiden? Finns det lagar och regler som kan hjälpa barn? Vad händer om man bryter mot regler och lagar? Om detta och lite till ska du få lära dig om i arbetsområdet "Regler och lagar i samhället".

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler.
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper för att granska information, göra egna reflektioner, kommunicera vad du har kommit fram till och ta ställning i frågor som rör arbetsområdet "Regler och lagar i samhället". Du ska känna till, visa på förståelse och kunna samtala om de begrepp som används inom temaområdet. 

Ovan nämnda utvärderas i samband med en bedömningsuppgift samt genom kontinuerliga diskussioner under lektionstid.  

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ämnesmatris Samhällskunskap 4-6 läsår 2015-2016 Tema - Lag och rätt

Samhällskunskap 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar enkla samband på ett ganska bra sätt
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar flera samband på ett bra sätt.
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar komplexa samband på ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.