Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik - moment 4. Allmän och speciell avtalsrätt

Skapad 2021-02-02 07:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Juridik
I det här momentet kommer vi att jobba med följande centrala innehåll: avtalsrätt, hur avtal sluts samt deras rättsverkan; konsumenträtt och köprätt, regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare; arbetsrätt, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Innehåll

Du ska utveckla

Kunskaper om centrala rättsområden som avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt samt arbetsrätt

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Du jobbar med boken lex Privatjuridik, kap. 7, 8 och 10.

 • Du deltar i genomgångar av läraren och för kursanteckningar i din dator OneNote.
 • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. 
 • Du ser på filmer inom ämnesområdet.
 • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
 • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att se dagordning i OneNote.

Du jobbar under v.5-6  med allmän avtalsrätt,

Du jobbar under v.7-12 med speciell avtalsrätt: v. 7-10 med konsumenträtt köprätt och v. 11-12 med arbetsrätt.

 

Hur bedöms dina kunskaper?

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionstid därför det är viktig att du gör alla uppgifter och för kursanteckningen på varje lektion.

Dina kunskaper kommer att bedömas vid inlämningar av juridiska dokument som du har upprättat i samråd med lärare eller själv.

Uppgifter

 • Läsa och reflektera rättsfall

 • Övningar 1, 3 och 4 på s. 227 Lex Privatjuridik.

 • Övningar 1, 3 och 4 på s. 227

 • Prov - att upprätta en stämningsansökan

 • Prov - att upprätta en fullmakt

 • Prov - att upprätta ett anställningsavtal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.
  Jur  -
 • Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.
  Jur  -
 • Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -

Matriser

Jur
Privatjuridik: avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt och arbetsrätt

E
Översiktligt
D
kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Juridiska områden och begrepp
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Lösa prolem inom privatjuridik
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Juridiska dokument
. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: