👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäcken v. 4

Skapad 2021-02-02 06:54 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk och värdegrund

Vecka: 4

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor? 

  

Vi gör tillsammans

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Värdegrund:
Vi pratar med barnen om boken "Lika värde" från barnkonventionen. Sedan har barnen fått skapa en teckning tillsammans där de fått rita något som de blir glada av. Vi har även fortsatt att se på Djuren på Djuris som handlar om värdegrund på förskolan olika former.

 

Språk:
Vi har berättat för barnen att vår tanke den här månaden, när vi har extra fokus på språk är att vi ska skriva en sång tillsammans.   

Värdegrund:
Barnen lär av varandra i och med att vi alla är olika.

 

Språk:
Att det kommer bli både utmanande och spännande att se vilka ord och meningar barnen vill ha med i låten utifrån deras delaktighet och inflytande.     

Värdegrund:
Barnen har blivit medveten om att vi ser olika ut, att vi kan behöva hjälpa varandra i olika situationer och att de kan koppla vissa situationer utifrån vad vi undervisat och pratat om.

 

Språk
Vi skriver upp det barnen säger så att de ser vad vi skriver. Språket blir synligt och de får vara med och skapa med språket.      

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18