👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa Vt-21, år 3

Skapad 2021-02-02 07:39 i Oxledsskolan F-6 Partille
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i åk 6
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. Genom att du aktivt deltar på lektionerna visar du dina förmågor och kunskaper i ämnet.

Innehåll

VAD?

Du kommer att träna dig på:

 • utveckla förståelsen för varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv
 • delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • vilka allemansrättens grundregler är.
 • att orientera
 • Säkerhet, hänsynstagande och olika perspektiv i lekar och idrotter
 • att röra dig i takt till musik
 • resonera om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • olika lekar och spel både inomhus och utomhus
 • övningar och lekar med fokus på musik: puls, takter, mm. 
 • resonerar tillsammans om hur aktiviteten upplevs och hur den påverkar den fysiska förmågan.
 • redskapsövningar, både i stationsform och i olika banor där vi tränar att anpassa rörelsen till aktiviteten.
 • resonerar kring hur vi kan förebygga skador, exempel genom uppvärmning och säkerhet. 
 • vi repeterar allemansrättens grundregler på flera sätt; tittar på informationsfilm, tipspromenad, mm. 
 • orienterings-övningar både inomhus och utomhus.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att delta på de olika momenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6