👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att förundras av och upptäcka vår omgivning och närmiljö.

Skapad 2021-02-02 07:55 i Kristallen Hedemora
Förskola
Projekt våren 2019 : Att förundras av och upptäcka vår omgivning och närmiljö. Vi kommer att med våra sinnen och kropp på olika sätt utforska vår omgivning och närmiljö. Vi kommer också att jobba med kamratskap.

Innehåll

Syfte/mål:

Barnen ska få möjlighet att utforska och lära känna vår omgivning och närmiljö utifrån intresset i barngruppen.

Barnen ska få utforska vår inne och utemiljö med tanke på luft, vatten sand och jord.

Vi ska jobba med att barnen är goda kamrater.

Metod:

Vi gör olika experiment från våra vatten och luftlådor.

Vi planterar frön och följer vad som sker.

Barnen ska få gå på promenader i närområdet .

Återkommande promenader till Däljan där vi följer naturens förändringar.

Promenader till Barnens trädgård och lekplatsen vid Sankt Paulusgården.

Gå på Pärlvandringen vid kyrkan.

Utflykter till vasaliden där vi har olika rörelseaktiviteter.

Biblioteksbesök i smågrupper.

 Känslokort

Teaterscener

Litteratur

Dokumentation:

Lärloggar med foton på Unicum.

Pedagogiska dokumentationer med foton och barnens bilder.

Anteckningar.

Återkoppling och reflektion tillsammans med pedagoger och barn.

 

Uppföljning/ utvärdering:

Kontinuerlig utvärdering på våra veckoplaneringar då vi diskuterar hur vi går vidare.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18