👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- räkneord, räkning och antal

Skapad 2021-02-02 07:53 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi utforskar och utvecklar den matematiska förmågan med de yngre barnen både spontant i vår vardag och genom planerade aktiviteter.

Innehåll

Syfte

Förskolan Knekten har i sin verksamhetsplan ett matematikmål som berör att förskolan ska ha erbjudit inspirerande, lustfyllda miljöer och aktiviteter för att öka alla barns möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

Nulägebeskrivning:

Under januari och början av februari observerar vi barnens förkunskaper i räkneord, räkning och antal, detta  för att lättare kunna anpassa matematikaktiviteterna.

Mål och strävansmål:

Vi vill erbjuda barnen att träna på samt få kunskaper kring räkneord, räkning och antal både i vår gruppverksamhet samt under de vardagliga aktiviteterna under dagen.

Tal, räkneord och räkning

-Skiljer på en och flera

-Använder räkneord

-Har börjat pekräkna

-Uppfattar antal föremål upp till 3 utan att behöva räkna

Antal

-Hämtar på uppmaning 2 föremål

-Kan dela 1 föremål/sak per person

-Hämtar på uppmaning 3 föremål

-Kan visa med fingrarna hur gammal hen är.

 

Metod:

 • Arbeta i mindre grupper
 • Använda oss av högläsning på olika vis där räkneord, räkning och antal har fokus.
 • Ramsor där man använder sig av räkneorden.
 • Sånger där räkneord,antal har fokus.
 • Använder oss av olika lekmaterial såsom plusplus, lego, kameler, pärlor med mera.

 

Period:

Januari- mars

Dokumentation:

Reflektion i arbetslaget

Inlägg på Unikum på Hallonets lärlogg eller enskilda lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18