👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aerobics - Takt och Rytm

Skapad 2021-02-02 08:47 i Fjälkestads skola Kristianstad
Vi ska under några veckor på höstterminen genomföra olika lekar och övningar kopplat till dans, takt och rytm.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Tre lektioner med aerobics, utifrån det centrala innehållet "takt och rytm i danser och rörelser till musik".

Innehåll

 Tidsperiod

 •  v.6, 7 & 9

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se kopplingar till läroplanen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att röra dig i takt och rytm till musik och genomföra sammansatta steg kopplade till musik. Dessa steg är grundstegen inom aerobics.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

Du kan visa att du förstår begreppen puls, takt, rytm, känsla och visar det med kroppen när vi rör oss till musik.

 • Vi kommer samtala om puls, takt, rytm och känsla under genomgång och när vi har teori och vila under lektionspassen.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

Du deltar efter din förmåga och tränar för att lära dig.

Du kommer också att få reflektera över det vi gör och bedöma ditt eget deltagande.

Du följer en ledare, t ex elever runt dig eller lärare.

Du kan även använda fantasin och hittar på egna armrörelser, som passar in takt och rörelse. 

 

Elevmedverkan:

-Hur kan du bedöma ditt eget deltagande?
 
-Hur kan du ge feedback till en klasskamrat?

 

Övningar/Block:

  Antal takter Block 1 Block 2
  1,2,3,4, 5,6,7,8 på stället Gå på stället (8 takter) Grapevine - (steg, bakom, steg, intill)
  1,2,3,4 fram 5,6,7,8 bak Gå-steg (framåt/bakåt) Lunge - (höger ut sidan, vänster ut sidan x2)
  1,2, fram 3,4 bak 5,6 fram 7,8 bak V-steg (framåt/bakåt) x2 Step touch - spark i rumpan
  1,2, bak 3,4 fram 5,6 bak 7,8 fram A-steg (bakåt/framåt) x2 Step touch - höga knän
  Extra

Använda händerna och armar i takt till stegen

Använda händerna och armar i takt till stegen

Musik

Just dance - Lady Gaga 119 bpm

Rhythm is a dancer - Gliese 123 bpm

You spin my head right round - Tomas Bellwais 125 bpm

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Aerobics - Takt & rytm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Takt
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver hjälp att hitta takten och att fortsatt hålla den, detta genom att t.ex. titta på en kamrat eller ledare.
Du håller dig i takt under större delen av dansen och kommer du av dig kommer du oftast in i takten på egen hand.
Du håller dig i takt under hela dansen och skulle du komma av dig, hittar du snabbt in i takten igen.
Rörelse
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du kan de flesta steg och rörelser i dansen.
Du kan stegen och rörelserna i dansen.
Du kan stegen och rörelserna och får till stor del med handrörelser
Övergångar mellan rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behärskar några enstaka övergångar mellan rörelserna i blocken.
Du har ett någorlunda bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i blocken.
Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i blocken.