👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek inomhus

Skapad 2021-02-02 08:33 i Kärvens förskola Östersund
Vattenlek med fokus på pedagogens roll
Förskola
Vattenlek inomhus med de yngsta barnen. Vi utforskar, öser, häller och upplever vatten.

Innehåll

Utifrån modulen "Leklust" har vi på Glädjen planerat att använda vattenlek som aktivitet där vi som pedagog ska inta olika roller:

1. Observera

2. Delta

3. Regissera

Vi ska då försöka att få syn på i vilken utsträckning barnen använder lekens “grundregler” turtagning, sam-förstånd och ömsesidighet beroende på vilken roll vi intar.

Vi planerar in ett tillfälle där en pedagog filmar sig själv i aktiviteten tillsammans med en mindre grupp barn. Vad hände om jag är med eller inte är med? Gör barnen det som jag gör eller inte gör?

Vi använder oss av vårt vattenleksbord tillsammans med kannor och hinkar som finns tillgängligt.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18