👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industri och handel

Skapad 2021-02-02 08:33 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Då var det dags för geografi.

Innehåll

Om arbetet

Detta området handlar om tillverkning, tjänster, handel, kommunikation och globalisering.

Vi kommer att söka svar på följande frågor:

  • Var hamnar industrier och varför flyttar de?
  • Vilka är Sveriges viktigaste industrigrenar?
  • Varför ökar handeln i världen?
  • Vad är globaliseringen och vilka är dess följder?

Vi kommer också träna namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, berg och öknar. 

Att kunna:

Industriers lokalisering, s. 137-138, övning

Industrin i världen, s. 143-148, övningar

Förstå varför tjänstesektorn ökat, s. 151

Varför handlar vi med varandra, frihandel och handelshinder, s. 159-161, 164-166

Globalisering s.162-163, 179-180

Handeln växer snabbt, s. 166-168

Transporter, övningar

Anteckningar och filmer

Följande kommer att bedömas

  •  Geografiska begrepp

    - Din förmåga att förstå och använda begrepp kopplade till området.

  •  Geografiska mönster för varor & tjänster - Din förmåga att undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Din förmåga att beskriva geografiska mönster och kommunikation.

  • Namngeografi - Dina kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

  • Lösningar kring olika hållbarhetsfrågor - Din förmåga att resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogöra för olika förslag på lösningar där människa, samhälle och natur vägs in.

Matriser

Ge
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når