👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2021-02-02 08:39 i Källdalsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi ska lära oss mer om Jesus födelse, liv och död, samt vilka kristna högtider och traditioner detta gett upphov till. Detta ska vi göra genom att arbeta med Clio.

Matriser

Re
Religionskunskap år 4-6

Religioner och livsåskådningar

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Kristna högtider och traditioner
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Moral, etik samt användning av källor

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Använda olika källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt...
Resonera kring källors användbarhet
...samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.