Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakängesplanering fritids 2 Ansvar och inflytande

Skapad 2021-02-02 08:59 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Ansvar och inflytande på fritids 2

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

Att ta hand om varandra, våra saker och vår miljö

Att föra fram fram sina åsikter och önskemål

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

Skapa och upprätthålla goda relationer, samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

Tar ansvar för att hur man är mot andra.

Tar ansvar för att plocka undan efter sig.

Är rädd om våra saker.

Deltar i våra samlingar och kommer med förslag och idéer.

Deltar i demokratiska omröstningar och förstår dess principer.

 

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? Genom iakttagelser i gruppen.

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig? Observationer i barngruppen. Diskussioner på samlingar. Praktiskt visa att de förstår.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Samlingar med diskussion kring målen. 

Torkarbord vid mellanmålet. (Ansvar.)

Synliggöra vårt gemensamma ansvar. (Gympasalen, undanplockning)

Påminnelser i barngruppen. 

Lilla och stora fritidsrådet. Gemensam aktivitet -demokratisk omröstning. 

Valbara aktiviteter.

Tidsram: Terminen ut 

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

I våra observationer av barngruppen märker vi av ett förändrat beteende kring våra gemensamma saker. Barnen visar hjälpsamhet vid undanplockning. Eleverna har varit delaktiga i olika demokratiska omröstningar.  

 

Områden att beakta:

Utifrån resultat och analys vilken del av målområdet finns behov av att utveckla?

Åtgärder i punktform:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: