Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - Digital läsning

Skapad 2021-02-02 08:59 i Adelsö förskola Ekerö
Förskola
Barnen på förskolan ska få ta del av några av Bröderna Grimms faktiskt sagor, samtidigt lära sig hur QR-koder fungerar.

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 •  

Barnens intresse för målet/målen:

- intresse för sagor

- använda QR-koder 

- lära sig några kända sagor 

 

Barnens behov för målet/målen:

- utveckla det svenska språket 

- få utforska tekniken

- utveckla intresset för berättelse och texter i olika medier 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

- förmåga att ta ansvar för vår miljö och vår utrustning på avdelningen

- förståelse för den svenska språket

- förmåga att använda tekniken 

- förmåga att tolka och diskutera innehållet i traditionella sagor 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

introducera QR-koder och hur man använder sig av det. Träna på turtagning och att vänta på sin tur, använda innehållet i berättelser för att diskutera olika beteenden och synsätt på olika karaktärer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: