👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering lag 1 naturvetenskap/ teknik

Skapad 2021-02-02 09:23 i Luna förskola Österåker
Förskola
Vi börjar nu med naturvetenskap och teknik med hjälp av Trulle vill vi fånga barnens intresse.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: naturvetenskap/ teknik
Datum: 2/2-21
Deltagande pedagoger: Linda, Arbrore, Stina
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
vi kommer att introducera ämnena och reda ut vad det kan innebära. Därefter kommer barnen få skriva till Trulle om vad de vill lära. Vi kommer att få in Läslyftet genom att introducera skrivutveckling. På detta sätt får vi också med oss barns inflytande.

vecka 18 Vi har avslutat arbetet med kroppen och denna vecka har barnen uttryckt att de vill lära sig mer om ekorrar. Vi kommer att introducera minifakta bok om ekorrar. 

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: kommunikation genom Trulle Läslyftet och naturvetenskap och teknik

 

 
Hur: Barnens önskemål formar undervisningen ( barnen ska skriva) vi fortsätter nu med att arbeta med kroppen, vi startar med skelettet och har då utgått i från barnens önskemål. Vecka 10 introducerar vi hjärnan. Vi tittar på en film om hjärnan och dess funktion och utseende. Vi kommer att reflektera efteråt och därefter skapa hjärnor/ hjärna i lera. En stor stor naturlig hjärna i naturlera studera hur hjärnan ser ut och att skapa den tillsammans samarbete, kommunikation. De yngre barnen erbjuds att skapa små hjärnor och de äldre får visa sin stora gemensamma hjärna. Vecka 12 introducerar lungorna , vi arbetar även med teknik, då barnen kommer att få skapa lungor.

vecka 18 fortsätter vi med ekorrar 

vecka 20, 21 vi fortsätter med Ekorrar med de yngre barnen

Vivi arbetar med nedbrytningsprocessen och gräver upp plankan från i höstas. Vi sår morötter, grönkål, tomat och sockerärt.

 

v

 
Vem: Lag 1
 
När: februari- maj
 
Var: ute och inne

skogen 

 
Varför: vi vill att barnen ska lära sig inom naturvetenskap och teknik samtidigt som vi utmanar barnen i skriftspråket. Vi vill att barnen ska lära sig med om kroppen. Vi vill också skapa att barnen ska få med sig en positiv kroppsuppfattning genom livet .

barnen har visat nyfikenhet på ekorrar, de vill veta hur de skalar kottar och vad de äter,. Vi utgår ifrån barnens inflytande i utformningen av undervisningen.

vi vill öka förståelsen för organiskt material och nedbrytningsprocessen.

 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

foto, film, observationer , anteckningar.