👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vär(l)den av möten.

Skapad 2021-02-02 09:50 i Gudö förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Vi i rymden! Vi utforskar rymden och reflekterar över livsfrågor tillsammans. Klicka på pilen intill INNEHÅLL för att läsa.

Innehåll

Bakgrund:

Vi har i Haninge kommun valt att arbeta övergripande i projektet "Vär(l)den av möten. Inom detta område har förskolan Gudö valt att fördjupa sig i "Fantasi och realitet". Med utgångspunkt i delar av barnkonventionen, barnens egna önskningar och läroplanen för förskolan har vi försökt att hitta en röd tråd i vårt projekterande. På avdelning 4 har vi, med hjälp av barnens nyfikenhet på rymden, arbetat med öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Vi började med att göra en stor kompis-planet där alla var med på olika sätt och skapade och pratade om hur vi behöver vara mot varandra för att alla ska trivas på vår planet. 

Syfte:

Vi vill ge barnen, utifrån intresse och behov, en nyfikenhet och lust till lärande samt förmågan att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn behöver olika mycket tid, olika strategier och verktyg för att lära olika saker. Vi vill därför ge varje barn förutsättningar att känna sig trygg att be en kompis eller pedagog att be om hjälp när hen behöver samt möjligheter att arbeta med olika material och uttrycksformer. Vi kan alla lära oss av varandra, däri ligger vår styrka. 

Val av projekt:

Vi i rymden!

Undersökningsfrågor:

Vad är mest spännande med planeterna?

Hur och varför kopplar barnen ihop planeter med lava, vulkaner, robotar och lera?

När vill barnen vara ett vi?