Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-02-02 10:40 i Rosenvallskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Vatten är en avgörande förutsättning för liv på jorden. För att djur, växter och människor ska överleva så krävs att vi alla har tillgång till vatten. Vatten kan studeras från många olika håll, allt från hur en vattenmolekyl är uppbyggd till hur vatten åker runt runt i ett kretslopp med hjälp av solen. Vi ska i det här området undersöka vattnets olika spännande egenskaper och lära oss om hur stor roll det spelar i vår värld!

Innehåll

När vi arbetat klart med avsnittet om vatten ska du:

 • Kunna förklara vattnets kretslopp
 • Kunna beskriva vattnets olika egenskaper, exempelvis vattnets egenskaper vid olika temperaturer
 • Kunna förstå och använda begrepp (ord) kopplade till vatten
 • Kunna utföra enkla vattenexperiment och dokumentera dessa
 • Kunna beskriva en vattenmolekyl och vad atomerna heter

 

 

Begrepp:

   • Densitet
   • Avdunstning
   • Kondens
   • Kokpunkt
   • Fast form
   • Flytande form
   • Gas
   • Sötvatten
   • Saltvatten
   • Atom
   • Molekyl
   • Syre
   • Väte
   • Ytspänning

 

Kopplingar till läroplan

Ke  4-6
 • Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
Ke  4-6
 • Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
 • Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla  skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
 • Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att läsa faktatexter och svara på frågor.
 • Rita en bild över vattnets kretslopp.
 • Titta på faktafilmer om vattnets egenskaper
 • Utföra experiment om densitet och ytspänning och dokumentera dessa
 • Skriva en faktatext som beskriver vattnets egenskaper

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du: 

 • ritar en korrekt bild av vattnets kretslopp
 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 
 • kan beskriva vattnets egenskaper i text eller muntligt 
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet vatten
 • kan utföra och dokumentera experiment kopplade till densitet och ytspänning 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: