Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Role Models w. 4-16

Skapad 2021-02-02 11:08 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Gleerupsportalen, Unit 7: Role models.

Innehåll

I Unit 7 arbetar vi med läs och hörövningar kring kända och mindre kända inspirerande människor.

Vi diskuterar olika förebilder och vad som krävs för att vara en.

Eleverna kommer även att få skriva olika typer av texter på temat, samt göra en muntlig presentation. 

Vecka 4 (fjärrundervisning på distans)

 • Text 1.1.: Four greats: läs, lyssna och diskutera de fyra kända förebilderna.
 • Interaktiva övningar till texten.
 • Grammatik: Present tens/Verb i presens

Vecka 5 (undervisning på skolan)

 • Hörståelseträning kopplat till texterna från förra veckans planering.
 • Skriv ett mejl till en av personerna i texten.
 • Muntlig övning i par där ni beskriver någon av personerna från texten för varandra.

Vecka 6 (fjärrundervisning på distans)

 • Skriva en egen text om någon du ser som en förebild.

Vecka 7 (fjärrundervisning på distans)

 • Förbereda muntlig presentation

Vecka 9-10

 • Förbereda muntlig presentation
 • Genomförande av muntliga presentationer (enskilt för Emma, antingen i grupprum på skolan eller via Meet om vi har fortsatt fjärrundervisning). 

Vecka 11-12

 • Text 1.2: Inspiring people: läs, lyssna och diskutera hur de fyra kända förebilderna har inspirerat andra. 
 • Interaktiva övningar till texten, där vi tränar läs -och hörförståelse samt lär oss orden kopplat till avsnittet.

Vecka 13-16

Vi skriver texter med formatet tidningsartikel.

Temat är: vilka förebilder i Sverige skulle kunna inspirera brittiska och/eller amerikanska ungdomar?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: