Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-02-02 11:14 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 – 6 Geografi
Vi lär om världsdelen vi bor i, Europa.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska ges möjlighet att förstå vad som menas med naturresurser och kunskaper om hur några av dessa är fördelade över i Europa. De ska också utveckla sina kunskaper om hur Europas befolkning är fördelad och orsaker till och konsekvenser av det.

Orsakerna bakom befolkningsfördelningen är komplexa och har en rad naturgeografiska, historiska och ekonomiska förklaringar. Vi kommer under det här arbetsområdet fokusera på de naturgeografiska orsakerna.  

 

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på Geografens testamente - Europa och arbeta med tillhörande arbetsblad till varje avsnitt.

Vi läser i Upptäck Geografi t.ex. om olika klimattyper som finns i Europa. 

Vi lär om naturresurser, arbete och hur det hänger ihop med vart människor väljer att bo i Europa. 

Vi använder kartböcker för att lär mer om och undersöka olika delar av Europa. 

Vi gör kahoot, korsord och leker På spåret. 

 

v. 6

Vi läser i Upptäck Geografi om Klimatet i Europa, s. 8-9, det är också läxan.

Läxa till torsdag 18/2: Placera ut våra olika klimattyper på en Europakarta, beskriv varje klimattyp med minst 2 meningar. 

 

v. 7

Geografens testamente - avsnitt 1 och två + tillhörande arbetsblad inkl kartbok

Vi lär om Naturresurser och befolkning i Västra Europa och Östra Europa. 

Läxa till torsdag 25/2: naturresurser och befolkning i Västra Europa och Östra Europa samt jämföra dem emellan.

 

v. 8

Geografens testamente avsnitt 3+ 4 med tillhörande arbetsblad inkl kartbok

Vi ser på filmen "Europa - vår del av världen på" NE https://laromedel.ne.se/reader/56783/13035?tab=extraMaterial&id=1495238

och arbetar med instuderingsfrågor till filmen.

Europa korsordet

 

v. 10 

Geografens testamente avsnitt 5 + tillhörande arbetsblad inkl kartbok

Vi lär om Naturresurser och befolkning i Centrala Europa och Södra Europa: 

Läxa till torsdag 19/3: naturresurser och befolkning i Centrala Europa och Södra Europa samt jämföra dem emellan. 

 

 

v. 11

Geografens testamente avsnitt 6 + tillhörande arbetsblad inkl kartbok

Vi lär om Europas befolkningsfördelning och konsekvenser av denna,

Vi läser på NE https://laromedel.ne.se/reader/56783/13036

Upptäck geografi s. 12-13 "Var bor alla människor?"

Läxa till torsdag 26/3: Europas befolkningsfördelning och konsekvenser av denna

 

v. 12 

Geografens testamente avsnitt 7 + 8 + tillhörande arbetsblad inkl kartbok. 

På spåret Europa

 

Läxor:

Läxa till torsdag 18/2: Placera ut våra olika klimattyper på en Europakarta, beskriv varje klimattyp med minst 2 meningar. 

Läxa till torsdag 25/2: naturresurser och befolkning i Västra Europa och Östra Europa samt jämföra dem emellan.

Läxa till torsdag 19/3: naturresurser och befolkning i Centrala Europa och Södra Europa samt jämföra dem emellan. .

Läxa till torsdag 26/3: Europas befolkningsfördelning och konsekvenser av denna

 

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under lektioner, i diskussioner och på läxförhören. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller/kartor för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: