Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR-Kooperativt lärande i förskoleklass

Skapad 2021-02-02 11:55 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola F – 1 Matematik SO (år 1-3) Svenska
Alla behövs och alla får delta. En metod som bygger en grupp trygg med språket i fokus i lekar och på lektioner.

Innehåll

I det kooperativa lärandet struktureras olika former av samspelssituationer mellan
elever. Kort kan det beskrivas som att pedagogen:

*skapar möten mellan elever där de upplever sig behöva varandra.

*förtydligar hur eleverna kan samarbeta, såsom att turas om, stötta varandra,
reagera vänligt eller be om hjälp.

*skapar tillfällen för reflektion kring hur eleverna samspelar genom att delge varandra,
uppmuntra varandras bidrag och gemena ansträngningar.

 

Upplägget bygger på grundprinciperna:

*positivt ömsesidigt beroende

*samarbetsfärdigheter

*lika delaktighet

*avslutande gruppreflektion

Själva lärandet sker i en grupprocess där...........

*gemenskap

*delaktighet

*demokratiska värderingar

*ökat lärande

...........är ledord.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
    Gr lgr11
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: